tiistai 15. lokakuuta 2019

SASE-PROJEKTIN VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSESSA


Suomen Tilintarkastajat ry on jo vuosia vaatinut pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa omaa standardia pienten yhteisöjen tilintarkastukseen. Epävirallinen, pohjoismaisesti johdettu, työryhmä pääsi maaliskuussa 2018 esittelemään asiaa tilintarkastusstandardeja laativalle IAASB:lle. Samalla esiteltiin myös työryhmän vuonna 2015 julkaistu luonnosesimerkki siitä, miltä pienten yhteisöjen tilintarkastusstandardi voisi näyttää. IAASB päätti yksimielisesti ottaa pienten yhteisöjen tilintarkastuksen (audits of SMEs/non-complex entities) agendalleen ja perustaa virallisen työryhmän selvittämään asiaa. 

Tavoite on hieno ja kunnianhimoinen. Se, että maailmanlaajuiset tilintarkastusjärjestöt kiinnittävät pienten yhteisöjen asioihin huomiota, on merkittävä edistysaskel, mutta käytännössä tämä kokonaan uuden standardin luomisprosessi tulee viemään aikaa eikä mitään takeita mistään kevyemmästä tai pienemmille yhteisöille suunnatusta standardista ole olemassa
                                                     
Lisäksi tulee huomioida, että kansainvälisellä tasolla esimerkiksi 10 miljoonan euron liikevaihtoa tuottava yritys on pieni, vaikka Suomessa sellaista voi pitää jo varsin isona. Koska myöskään huomattavassa osassa jäsenmaita ei pk-yritysten kokoluokassa ole tilintarkastusvelvollisuutta lainkaan, ei intressiä nopealle, näin pienten yritysten oman standardin kehittämiselle liene olemassa.

Mikäli standardia tullaan kehittämään, tulee se joka tapauksessa soveltumaan myös huomattavasti Suomen mikroyritystasoa suurempien yhteisöjen tarkastukseen. Suomessa tulisikin pyrkiä kehittämään joitakin muita kansallisia ratkaisuja, joiden avulla pienten yritysten tilintarkastuksiin
liittyviä muodollisuuksia voitaisiin keventää.


Onkin syytä tuoda esiin, että lienee laajahko kansainvälinen yksimielisyys siitä, että IFAC/IAASB:n laatimat tilintarkastusstandardit (muun muassa ISA) skaalautuvat jo nyt tilintarkastuskohteen mukaan ja ovat sovellettavissa kaikenkokoisten yhtiöiden tilintarkastuksiin. Tilintarkastusstandardeja on lupa ja näin jopa suotavaa soveltaa tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Suomen tulisi noudattaa samaa käytäntöä ja linjausta muiden maiden kanssa. Tavoitteet ISA-standardien ”joustavasta soveltamisesta” ovat toteutettavissa tilintarkastusvalvonnan joustavuutta kehittämällä. Tällä hetkellä Suomen tilintarkastusvalvonnan joustavuudesta ei ole kuitenkaan saatu mitään takeita.

 

LÄHDE: Simola Aini (2018) Suomen tilintarkastusrajat eli pien- ja mikroyritysten tilintarkastus 
velvollisuus sekä mahdolliset muutostarpeet, Itä-Suomen Yliopisto.

tiistai 1. lokakuuta 2019

KEVYEMPI TARKASTUS, MILLAISISSA YHTIÖISSÄ?


Jouko Karttunen laati ansiokkaan artikkelin näkemyksistään varsinaista lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen mahdollisuuksista Tilisanomien numerossa 4/2019. Hän on artikkeliaan varten keskustellut kokeneiden tarkastajien kanssa, joiden selkeä viesti on ollut, etteivät nykyiset standardit ole parhaimmillaan pienten yhteisöjen tarkastuksessa.

Sitä (ISAa) ei ole tarkoitettu tuotteeksi, jolla kokenut tarkastaja itse, alusta loppuun asti suorittaa tarkastuksen. Tiimipohjaisuuteen perustuen isot tilintarkastustoimistot pärjäävät ISAn kanssa - ainakin välttävästi mutta pienille tilanne on lähes kestämätön. Tarkastusmarkkinoilla tarvitaan sekä isoja että pieniä toimijoita.
Kyseisestä artikkelista voi tehdä sen johtopäätöksen, ettei kevyemmän tarkastuksen aikakausi ole kaukana. Myös Suomen Tilintarkastajat ry on jo alkanut avoimesti liputtaa kevyemmän tarkastuksen puolesta.

Vaikka Karttunen esitti asiaa vain mikroyritysten osalta, on kuitenkin syytä miettiä, tulisiko samalla kevyttä vaihtoehtoa laajentaa myös mikroyrityksiä suurempiin yrityksiin. Mikroyritysraja on tietenkin alalla tuttu, mutta tämä raja ei voi olla kiven hakattu vaihtoehto tilintarkastusrajaa pohdittaessa. Eiköhän tässä asiaa pitäisi tiedustella myös tilintarkastustuotteiden hyödyntäjiltä eli yhteisöjen rahoittajilta.
Raja voisi mielestäni olla 700 teur tai 12 Meur tai jotain siltä väliltä. Tilinpäätökset tulee varmistaa rahoittajia varten. Tilintarkastukseen tulee suhtautua kuitenkin niin, ettei kaikkea ole tarkoituksenmukaista käydä läpi.

LÄHDE: Karttunen Jouko (2019) Näkemyksiä mikroyritysten tilinpäätöksen ja hallinnon varmistamiseen. Tilisanomat 4, 60–62.