keskiviikko 16. tammikuuta 2019

HALLINNON TARKASTUS


Hallinnon tarkastus tarkoittaa käytännössä sen tilintarkastamista, onko yhtiön johto noudattanut toiminnassaan osakeyhtiölain huolellisuusvelvoitetta.
Hallinnon tarkastuksella on myös mitä suuremmissa määrin erittäin suuri merkitys yhtiön menestystekijänä. Onhan kokenut tilintarkastaja useimmiten paras ja luotettavin johdon ja omistajan keskustelukumppani mietittäessä toiminnan kehittämistä ja toimintaan liittyviä riskejä.
On syytä muistaa, että jokainen liiketapahtuma, joka sisältyy tilinpäätösnumeroihin, perustuu tehtyyn päätökseen. Numerot ovat aina oikeita, vaikka päätökset olisivat miten vääriä tahansa. Käsittämättömältä tuntuu myös se, että hallinnon tarkastuksesta tulisi luopua sillä perusteella, ettei siitä ole olemassa tarkastusohjetta. Miten ihmeessä lähes kaikkiin muihin tilintarkastusta koskeviin asioihin on tällä vuosituhannella kyetty luomaan monisata- sivuisia ohjeita, muttei hallinnon tarkastukseen.

Toteutetut muutokset eivät ainakaan ole parantaneet kansainvälisen tilintarkastuksen laatua päätellen siitä, että tilintarkastusvalvojien kansainvälinen yhdistys IFIAR edellyttää kannanotossaan tilintarkastustyön laadun nopeaa parantamista. Järjestö on todennut puutteita erityisesti hallinnon tarkastukseen sisältyvissä tarkastuskohteissa. Hallinnon tarkastus on siten mitä suuremmissa määrin kansainvälinenkin eli ei vain suomalainen asia.

 

LÄHDE: Tuokko Yrjö: Tilintarkastajista pilkunviilaajiako? https://www.tuokko.fi/tilintarkastajista-pilkunviilaajiako/ > haettu 15.12.2018

tiistai 1. tammikuuta 2019

OLENNAISUUS TILINPÄÄTÖSPERIAATTENA

Olennaisuuden periaatteen määritelmää on kauan kaivattu. On havaittu, ettei olennaisuudelle ole löydettävissä prosenttilukua tai euromäärää. Olennaisuuden määrittely on jätetty kirjanpitovelvolliselle/kirjanpitäjälle kussakin tilanteessa. Uudistetussa kirjanpitolaissa olennaisuus liitetään oikean ja riittävän kuvan käsitteeseen. Jokin tilinpäätökseen liittyvä seikka on olennainen, jos sen poisjättäminen vaikuttaa siihen kuvaan, jonka lukija tilinpäätöksestä saa ja niihin johtopäätöksiin, joita tämä saamansa kuvan pohjalta tekee.

Tilinpäätöksessä esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Vaikka seikka olisi yksittäisenä epäolennainen, olennaisuuden arviointi tulee kohdistaa kokonaisuuteen, jos samankaltaisia seikkoja on useita.

Olennaisuus on liitetty tilinpäätöksen laatimiseen. kirjanpitolain 3 luvun 2 a pykälässä todetaan ne tilinpäätöksen laatimisen osa-alueet, joihin olennaisuuden periaatetta voidaan soveltaa. Yleisimmin näistä edellä mainitussa pykälässä listatuista tilanteista olennaisuuden periaate tulee varmasti käytetyksi tulojen ja menojen jaksottamisessa eli jaksotetaanko vai ei.

Kirjanpitovelvollisen tulee merkitä jokainen liiketapahtuma kirjanpitoonsa riippumatta siitä onko se olennainen vai ei.

 
LÄHDE                Kampman Henry (2018) Ajankohtaista kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, Luento 28.11.2018.