torstai 1. elokuuta 2019

HILJAINEN TIETO JA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA


Tilintarkastajilla on hyvästä tilintarkastustavasta käsityksiä, jotka eivät sisälly lainsäädäntöön eivätkä tilintarkastuksen teorialähteisiin. Lainsäädäntö ja alan ammattilähteet määrittelevät hyvää tilintarkastustapaa, mutta sen lisäksi tilintarkastuksen kentällä on olemassa hiljaista tietoa tilintarkastustyöstä. luottamuksen punnitseminen, uskottavuuden osoittaminen ja vastuun kantaminen ovat tilintarkastustyön perusulottuvuuksia.

Luottamus kuvaa tilintarkastajan suhdetta tarkastuskohteeseen, uskottavuus suhdetta ulkopuolisiin ja vastuu suhdetta omaan työhön. Näiden välille etsitään tasapaino, jossa kaikkiin liittyvät ehdot täyttyvät; asiakkaaseen voidaan luottaa; sidosryhmien uskottavuus säilyy ja omatunto pysyy rauhallisena vastuun kantamisella.

Tämä on yksi tulkinta siitä, miten tilintarkastajat työnsä kokevat. Tulkinta on syntynyt ammattitilintarkastajien kanssa käytyjen keskustelujen ja tilintarkastuksen teoriaan perehtymisen kautta. Muitakin tulkintoja hyvästä tilintarkastustavasta on olemassa; itse asiassa jokaisella ammattitilintarkastajalla on oma hiljainen tietonsa siitä, mitä hyvä tilintarkastustapa on.

LÄHDE: Virtanen Aila (2003) Luottamus, uskottavuus ja vastuu, Tilintarkastus Revision 2, 29–32.

Ei kommentteja: