sunnuntai 1. syyskuuta 2019

TILINTARKASTUSTOIMINTAAN YHDISTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT


Muille kuin tilintarkastusasiakkaille tarjoamiensa palvelujen osalta tilintarkastajan tulee ottaa huomioon, hän ei saa harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jonka voidaan olettaa vaikuttavan haitallisesti hänen toimintaansa tilintarkastajana tai horjuttavan yleistä luottamusta hänen objektiivisuuteensa tilintarkastajana.
Tilintarkastaja voi olla neuvonantaja sellaisilla aloilla, joilla hän omaa pätevyyden edellyttäen, että hän tällöin noudattaa hyvää tilintarkastajatapaa. Tällaisia aloja ovat yleensä esimerkiksi laskentatoimi, verotus, laskentatoimeen liittyvä tietojenkäsittely, hyvä hallinto, yhteisöoikeudellinen neuvonta, sisäinen valvonta ja vastaavat tilintarkastusta lähellä olevat alat.
Toiminta tai tehtävät muillakin kuin edellä mainituilla aloilla voivat olla hyvän tilintarkastajatavan mukaan yhdistettävissä tilintarkastustoimintaan.

LÄHDE: Ammattitilintarkastajat ry (2019) Hyvä tilintarkastustapa Suomessa; erityisesti pienehkön yhteisön ja säätiön tilintarkastuksessa. Helsinki.

Ei kommentteja: