maanantai 16. syyskuuta 2019

TILINTARKASTUSSTANDARDIEN PERUSPERIAATTEET JA TAUSTA


Kaikkia tilanteita kattavia tilintarkastusta koskevia standardeja ei ole mahdollista laatia. Tilintarkastusstandardeja tulee pitää perusperiaatteina, joita noudatetaan työtä suoritettaessa. Yksityiskohtaiset menettelytavat jäävät kunkin tarkastajan omaan harkintaan ja riippuvat tilanteen mukaisista olosuhteista.

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien keskeinen syy on kansainvälistyminen, johon liittyvä harmonisointi on saavuttanut myös tilintarkastustoiminnan. Erityissysäyksen kehittymiselle antoi Suomen liittyminen EU:n jäseneksi. Lisäksi pohjoismainen kulttuuri on johdattanut Suomen määrittämään suhteensa ISA-standardeihin (International Standards on Auditing). Norjassa uudistusprosessi alkoi jo 1990-luvun alussa ja siellä ISA:an perustuvat suositukset otettiin käyttöön jo yli 20 vuotta sitten.
 
Tämän vuosituhannen puolella Ruotsi ja Tanska ovat ottaneet käyttöön ISA:n pohjalta standardiohjeensa. Tanskalla voi varsinaisten ISA-tekstien ohella pienyhteisöissä soveltaa kansallista review-luokan yleisluonteisen tarkastuksen säännöstöä. Kaikenkaikkiaan ISA:t on otettu käyttöön 129 maassa.
 

LÄHDE       Forss Mårten (2000) Uudet tilintarkastussuositukset yhdenmukaistavat tilintarkastuksen, Tilintarkastus - Laskentatoimi 2000:4, 4-12.

Ei kommentteja: